Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» αφορά στην υποστήριξη ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Με τοv όρο ανοικτά ψηφιακά μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό από τους φοιτητές, σπουδαστές και από το ευρύ κοινό.

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα διακρίνονται σε αυτά που καλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές και αυτά που καλύπτουν τις πλήρεις προδιαγραφές. Στα πλαίσια του έργου θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη 66 και 11 μαθημάτων, ελάχιστων (A-) και πλήρων (Α+) προδιαγραφών, αντίστοιχα.

Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών του Εκπαιδευτικού υλικού και των Ιδρυμάτων, το Εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να υπόκειται σε άδειες Creative Commons.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στην:

·  ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για 87 περίπου μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

·  την ελεύθερη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού  υλικού μέσω του Διαδικτύου

·  τη βιντεοσκόπηση και διάθεση μέσω του Διαδικτύου των διαλέξεων 75 περίπου ακαδημαϊκών μαθημάτων του Ιδρύματος

·  τη διαχείριση και συντήρηση της ψηφιακής πλατφόρμας φιλοξενίας του υλικού η οποία φιλοξενείται σε υπολογιστικά συστήματα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Ιδρύματος

·  την προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία

·  ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση μελών ΔΕΠ και τεχνικών του Ιδρύματος..

 

   ethniki pili anoikton mathimaton

 

espa logo